Sul on 0 toodet ostukorvis

Ostukorvis pole tooteid.

Vahesumma: 0,00 €

KASUTAJATINGIMUSED

1. MÜÜGITINGIMUSED JA KEHTIVUS

    1.1. Müügitingimused kehtivad E-Antiikki OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja www.e-antikvariats.lv  omaniku E-Antiikki OÜ (edaspidi www.e-antikvariats.lv) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

    1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

    1.3. E-antikvariats.lv jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise,  teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.e-antikvariats.lv. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

    1.4. E-antikvariats.lv ja Klient soovivad kaubelda E-antikvariats.lv veebilehekülje www.e-antikvariats.lv  kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. E-antikvariats.lv veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
2. HINNAKIRI

    2.1. E-Antiikki OÜ veebipoes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta ning ei lisandu käibemaksu 20%.

    2.2. Transpordi hind sõltub tellitava kauba kaalus ja suurusest, kulleri valikust (Cargobus ja E-antiik kuller ). Transpordi hind määratakse tellimuse (kinnitusel / arvel või kättesaamisel sularahas).

    2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

    2.4.E-Antiikki OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.


3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

    3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

    3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Kassasse“.

    3.3. Tellimuse tasumine toimub ülekandegaE-Antiikki OÜ arveldusarvele pangalingi kaudu (Swed, Danske, SEB  ja LHV). 

4. TOODETE KOHALE TOIMETAMINE -  toimub 3 tööpäeva jooksul peale arve laekumist E-Antiikki OÜ arveldusarvele.

    4.1. Tooted toimetatakse kohale pakendis või pakkekiles, vastavalt toote iseloomule võib olla toimetatud ka detailidena.

    4.2. E-antiik.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

    4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on E-antikvariats.lv logistikakeskusesse saabunud antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

    4.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. E-antikvariats.lv  ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

    4.5. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-postiaadressile info@e-antikvariats.lv

 
5. PRETENSIOONI ESITAMISE AEG JA KORD

    5.1. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama E-antiikki.fi-d probleemist e-posti aadressil info@e-antiikvariats.lv  ning esitama järgmise informatsiooni:
                - nimi ja kontaktandmed;
                - toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
                - tellimuse või ostudokumendi number.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 48h jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda E-Antiikki OÜ-lt tasuta toote vahetamist. Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt materjali paigaldamine/kasutamine ning teavitada müüjalt praagi ilmnemisel info@e-antikvariats.lv
 
    5.2. Peale pretensiooni esitamist kohustub E-Antiikki OÜ Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

    5.3. Kui kaubal on tootmisdefekt, siis võib Klient nõuda toote/detaili vahetamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata E-Antiikki OÜ võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

    5.4. Puudusega toote asendamise korral on E-Antiikki OÜ-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. E-Antiikki OÜ kannab toote vahetamisega seotud transpordikulud. Kompenseerimisele ei kuulu praak toodete paigaldus või taastamiskulu. 

    5.5. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui E-Antiikki OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest võiasendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamistvõi kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

    5.6. E-Antiikki OÜ ei vastuta:
                - Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
                - Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
                - Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


6. VASTUTUS JA MÄÄRAMATU JÕUD

   6.1. E-Antiikki OÜ vastutab Kliendi ees E-Antiikki OÜ  poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

   6.2. Klient vastutab E-Antiikki OÜ  ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

   6.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

   6.4. E-Antiikki OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

   6.5. E-Antiikki OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (E-Antiikki OÜ mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

   6.6. E-Antiikki OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

 


7. MUUD TINGIMUSED

    7.1. E-Antiikki OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. E-Antiikki OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

    7.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja E-Antiikki OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

    7.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka E-Antiikki OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.